wsp

ELASTYCZNE ZATRUDNIENIE W KONCEPCJI FLEXICURITY

Data: 2010-12-14

Autor: Karol Kalinowski

 

Elastyczne formy zatrudnienia stanowią w obecnej dobie alternatywę wobec tradycyjnej pracy. Tematyka ta jest tym bardziej interesujące gdyż dotyczy państwa, które nadal realizuje model welfare state- państwa opiekuńczego, którego zaplecze socjalne jest bardzo rozbudowane. Zagadnienie  związane z elastycznym zatrudnieniem wpisuje się w koncepcję flexicurity, „która dąży do poszukiwania równowagi pomiędzy elastycznością rynku pracy, zwiększającą konkurencyjnością przedsiębiorstw i całej gospodarki, a bezpieczeństwem socjalnym osób zatrudnionych i bezrobotnych”. Zestawienie elementów security- (bezpieczeństwo) i flexibility- (elastyczność) tak aby mogły one współwystępować, a nie wykluczać się nawzajem, jest procesem innowacyjnym, wymagającym nowego podejścia.

 WIĘCEJ