wsp

GLOBALIZACJA, A MARGINALIZACJA SPOŁECZNA

Data: 2010-01-18

Autorka: dr Maria Gagacka

 

Nierówności społeczne występujące we współczesnych globalizujących się społecznościach nie tylko nie ulegają zmniejszeniu, lecz wręcz się pogłębiają i to nie tylko w wymiarze obiektywnym, lecz też subiektywnym. Ich konsekwencjami jest nie tylko marginalizacja społeczna i wykluczenie społeczne dużych grup społecznych, lecz także przemiany wartości w społeczeństwie. Ich wyrazem jest promocja produktywności, indywidualności i kult sukcesu. Grupy deprywowane pozostawione same sobie nie radzą sobie z adaptacją do nowego modelu systemu społecznego. Stworzenie warunków dla włączenia tych jednostek i zbiorowości w pełne życie społeczności jest nie tylko problemem natury aksjologicznej, lecz praktycznym zadaniem dla polityki społecznej. Rozwój ekonomii społecznej może stać się nie tylko instrumentem rozwiązywania lokalnych problemów społecznych, lecz także wartością społeczeństwa obywatelskiego.WIĘCEJ