wsp

Autorka: Lucyna Ratkowska-Widlarz

Zainteresowanie ciałem i płcią w socjologii i naukach społecznych jest stosunkowo nowym zjawiskiem, które na szerszą skalę pojawiło się dopiero w drugiej połowie XX wieku. Autorka prezentacji w ciekawy sposób pokazuje zagadnienie ról społecznych w kontekście płci

 

Więcej

Płeć i jej znaczenie dla funkcjonowania jednostki w społeczeństwie

Sonda